Search

تخصص، تجربه و اطلاعات کامل در این مجموعه حرف اول را می زند.

"بهتون کمک می کنیم تا مسیری درست را انتخاب کنید"

معافیت ها

دوران مقدس سربازی می تواند یکی از خاطره انگیزترین لحظات زندگی هر مرد جوانی باشد : البته ممکن است کسانی هم باشند که به هر دلیل به دنبال معافیت سربازی هستند. بطورکلی ما درمرکز مشاوره پارسین معافیت ها، را به شش گروه دسته بندی کرده ایم: معافیت کفالت به دلیل سرپرستی از افراد خانواده به شخص داده می شود. معافیت پزشکی برای کسانی هست که مشکل جسمی یا روحی دارند، معافیت تحصیلی جزو معافیت های موقت می باشد که به دانش اموزان و دانشجویان داده می شود، معافیت ایثارگری ، معافیت مددجویان و در اخرین گروه معافیت موارد خاص که شامل معافیت سنی (رهبری)، معافیت ورزشکاران، نخبگان و معافیت متعمدین خدمت در نظرگرفته شده است.

سایر موضوعات

نیاز به مشاوره فوری دارید ؟
بیشتر مطالعه نمایید