بدون گرفتن کد از تلفن ثابت
۹۰۹۹۰۷۰۰۸۴

از کل کشور

تخصص، تجربه و اطلاعات کامل در این مجموعه حرف اول را می زند.

"بهتون کمک می کنیم تا مسیری درست را انتخاب کنید"

کسری خدمت

بعد از اعزام شدن، مشمولان اولین گزینه ای که به فکر انها می رسد این است که چطور می توانند از خدمت سربازی خود کم کنند و به دنبال راه های مختلف  و جواب این سوال ها هستند که از چه را ههای کسری بگیرند، چه مدت می توانند کسری بگیرند. در قوانین نظام وظیفه کسری های که  سربازان می توانند از آنها استفاده کنند عبارتند از: کسری ایثارگری که این کسری مربوط به سابقه حضور پدر در جبهه است، که میزان استفاده از آن در سال های اخیر تغییرات زیادی داشته است. کسری بعدی مربوط به کسری پروژه است که در راستای تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص استفاده بهینه از سرمایه انسانی در بخش های مختلف علمی و تحقیقاتی بکارگرفته می شود. مشمولان در قبال انجام پروژه های تحقیقاتی از خدمت آنها کسر می شود. لازم به ذکر است مشمولان در حین تحصیل نیز می توانند پروژه تحقیقاتی خود راانجام دهند. البته کسری های دیگری نیز وجود دارد که اکثر مشمولان می توانند از انها استفاده کنند.

سایر موضوعات

نیاز به مشاوره فوری دارید ؟
بیشتر مطالعه نمایید