Search

تخصص، تجربه و اطلاعات کامل در این مجموعه حرف اول را می زند.

"بهتون کمک می کنیم تا مسیری درست را انتخاب کنید"

خرید خدمت

طرح خرید خدمت سربازی، طرحی بوده که ثبت نام آن از اول خرداد ماه سال 95 شروع شد و تا پایان سال 97 ادامه داشت. خرید خدمت با عنوان طرح جریمه مشمولان غایب در نظام وظیفه از آن نام برده می شد. این طرح برای افرادی که بیشتر از 8 سال غیبت داشتند مناسب بود. میزان جریمه مشمولان غایب برای معافیت از خدمت سربازی، بر اساس مدارک تحصیلی متقاضیان محاسبه می شد.

نیاز به مشاوره فوری دارید ؟
بیشتر مطالعه نمایید