بدون گرفتن کد از تلفن ثابت
۹۰۹۹۰۷۰۰۸۴

از کل کشور

پکیج مشاوره وبرنامه ریزی ۶ ماهه

2,600,000 تومان هر 6 ماه

امکانات پکیج

۱۲  جلسه مشاوره حضوری یا انلاین

۱۸  جلسه مشاوره تلفنی

۱۲  جلسه مشاوره انگیزشی

۶  جلسه تحلیل آزمون

جلسه با اولیا درهر ماه

برنامه ریزی  روزانه وهفتگی تا ۶ ماه

پیگیری روزانه برنامه با واتساپ