بدون گرفتن کد از تلفن ثابت
۹۰۹۹۰۷۰۰۸۴

از کل کشور

پکیج مشاوره وبرنامه ریزی ۳ ماهه

1,200,000 تومان هر 3 ماه

امکانات پکیج

۶ جلسه مشاوره حضوری یا آنلاین

۹ جلسه مشاوره تلفنی

۶  جلسه مشاوره انگیزشی

۳  جلسه تحلیل آزمون

جلسه با اولیا درهر ماه

برنامه ریزی  روزانه وهفتگی تا ۳ ماه

پیگیری روزانه برنامه با واتساپ