بدون گرفتن کد از تلفن ثابت
۹۰۹۹۰۷۰۰۸۴

از کل کشور

پکیج مشاوره وبرنامه ریزی یک ساله

3,500,000 تومان / سال

امکانات پکیج

۲۴ جلسه مشاوره حضوری یا انلاین

۳۶ جلسه مشاوره تلفنی

۲۴  جلسه مشاوره انگیزشی

۱۲ جلسه تحلیل آزمون

جلسه با اولیا در هر ماه

برنامه ریزی  روزانه وهفتگی تا یک سال

پیگیری روزانه برنامه با واتساپ