بدون گرفتن کد از تلفن ثابت
۹۰۹۹۰۷۰۰۸۴

از کل کشور

پکیچ های مشاوره

مرکز مشاوره پارسین

راز موفقیت در انتخاب مسیری درست است

پکیچ های مشاوره تلفنی

مرکز مشاوره پارسین در تهران جهت  سهولت در ارائه خدمات تحصیلی و نظام وظیفه در شرایط بد اقتصادی، بسته های مشاوره تلفنی را با تخفیف های 50 درصدی برای هموطنان عزیز در نظر گرفته، تا بتوانند برحسب نیاز خود یکی از انها را انتخاب کنند.

با خرید بسته های تخفیفی می توانید  برای تمامی سوالات تحصیلی و نظام وظیفه خود که، توسط کارشناسان مربوط در ان زمینه که سال هاست تخصص و تجربه کافی دارند، پاسخی صحیح و موثق دریافت کنید. پس از خرید بسته در کمترین زمان ممکن، وقت مشاوره شما تعیین می شود و با شما هماهنگ می کنند.

مزایایی مشاوره از راه دوره:

  1.  صرفه جویی در هزینه رفت وآمد
  2. صرفه جویی بسیار زیاد در وقت
  3. امکان دریافت مشاوره در هر لحظه وهر زمان
  4. راحتی استفاده از تلفن وفراگیر بودن
  5. قابلیت افزایش تعداد جلسات بدون نیاز به هزینه های جانبی

با خرید بسته های تخفیفی می توانید  برای تمامی سوالات تحصیلی و نظام وظیفه خود که، توسط کارشناسان مربوط در ان زمینه که سال هاست تخصص و تجربه کافی دارند ، پاسخی صحیح و موثق دریافت کنید. پس از خرید بسته در کمترین زمان ممکن، وقت مشاوره شما هماهنگ می شود.

پکیج های مشاوره تلفنی